El projecte de Ferran Garcia planteja el disseny de les instal·lacions d’extracció, conducció i aprofitament del biogàs de la cel·la número 2 d’aquest abocador de residus sòlids que dóna servei a les poblacions mexicanes de Guadalajara i Zapopan, la qual cosa permetrà recuperar el 65% del biogàs generat pels residus i que fins ara simplement es cremava, per convertir-ho en energia elèctrica.

La inversió inicial del projecte se situa sobre el milió i mitjà d’euros, xifra que s’amortitzaria en uns cinc anys i mitjà, i el termini d’execució de l’obra seria d’uns 40 dies després d’haver-se obtingut els permisos. La mitjana anual d’emissions de CO2 evitades és de 150.000 tones mètriques, equivalents a les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle d’uns 29.000 vehicles de passatgers.

Per a l’aprofitament energètic del biogàs l’alumne ha dissenyat una xarxa de conductes que portarien el combustible cap a un col·lector on està instal·lat un sistema de generació elèctrica utilitzant dos motors de combustió interna d’1 MW cadascun per donar major flexibilitat al sistema en cas d’avaries.

El projecte s’emmarca dins de la col·laboració de la Universitat Jaume I amb l’Institut Politècnic Nacional (IPN) de Mèxic i dues empreses mexicanes (ECOFENIX i CAPPY) i està basat en l’establiment d’una metodologia per construir abocadors segurs i respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb la política energètica iniciada en 2009 a Mèxic per diversificar les seves fonts d’energia. A més, forma part del projecte sobre “Evaluación de la viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica de la transformación de un tiradero en un centro de manejo integral de residuos” subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació en 2009 dins del subprograma de Foment a la Cooperació Científica.

Fuente: Universitat Jaume I de Castelló (UJI). 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *