Benifaió

PSPV-PSOE: “Desperfectes als diferents parcs de Benifaió”

La seguretat als parcs infantils és una responsabilitat municipal i des del Grup Municipal Socialista els reiteren la exigència és que s’ha de dur a terme una revisió completa d'aquestes instal·lacions. Per tot l'anteriorment indicat al plenari d’aquest dijous (25 juliol) van presentar la següent moció amb aquestes propostes per el seu debat. PROPOSTA D'ACORD Primer.- Que per part de la Regidoria corresponent, es realitze el més aviat, les obres