Castellón

Experts en estadística presenten models de prevenció davant catàstrofes naturals

Després de la inauguració, l'eminent estadístic Alfred Stein, ha dissertat sobre l'estat de la recerca en estadística espacial, posant l'accent en els últims avanços en l'àrea com les aplicacions en sismologia, inundacions i epidemiologia. Stein ha posat exemples pràctics d'aquestes aplicacions en temes com la incidència de terratrèmols a Pakistan, les inundacions a Xina o la mortalitat infantil eh Ghana, i ha explicat que aquests models permeten optimitzar els recursos