Castellón

L’UJI coordina una guia de bones pràctiques per a les tropes europees després d’analitzar el respecte als drets humans en 24 missions de pau

Respecta els drets humans el personal civil i militar desplegat per la Unió Europea en les missions de pau? Promocionen adequadament el seu respecte als països receptors? Una investigació hi ha tractat de respondre a aquestes i altres preguntes amb l'anàlisi de 24 missions, un ampli estudi a partir del que es proposa una Guia de Bones Pràctiques a fi d'afavorir la integració del component de drets humans en les