Castellón

El projecte IN2RURAL de promoció d’energies renovables liderat per l’UJI celebra a Romania la tercera reunió transnacional

El programa de la reunió va incloure, entre altres aspectes, el seguiment del productes intel·lectuals, la realització d’una avaluació interna i la planificació de les activitats a desenvolupar durant el pròxim semestre. El treball a la Universitat es va complementar amb una visita de camp a la localitat de Margineni, on els participants van conèixer de prop un projecte europeu d’implementació de lluminàries solars per a enllumenat públic. La trobada