Antella

El Delegat del Consell es compromet a prestar suport a l’Ajt d’Antella per protegir l’Assut i concluir el nou PGOU

"Hi ha diferents administracions implicades -Conselleria de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Ajuntament i Sèquia Reial del Xúquer (com propietària de l'assut) -, i del que es tracta és de fer un conveni perquè l'Ajuntament el puga gestionar-ho de manera legal ", ha indicat Rafael Soler. En relació a l'elaboració d'un nou PGOU d'Antella, Soler ha indicat al final de la reunió, la qual s'ha prolongat des de les