Bocairent

Bocairent liquida el 2012 amb un romanent positiu de tresoreria de 375.000 euros

Respecte al Patronat municipal del Sagrat Cor de Jesús encarregat la gestió de la residència de la tercera edat, els comptes són també favorables amb uns ingressos que van superar en 277.833,63 euros a les despeses encara que cal tenir en compte que “la Generalitat Valenciana manté un deute de més de 335.000 euros”. Aquestes dades corroboren, al parer de Ferre, “la bona gestió econòmica” duta a terme des de