Alfarrasí

Alfarrasí adquirix un exemplar d’un llibre d’un erudit local que es pot trobar a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units

José Antonio Borràs Juan va ser un cirurgià i erudit d'Alfarrasí, preocupat per la història local. Fundador de la Creu Roja a València, va dedicar llibres a l'uniforme de la ONG, a més de traduir la biografia del fundador de la Creu Roja Internacional entre molts altres escrits. Enguany es compleixen 40 anys de la seua mort i encara que Alfarrasí tenia un carrer dedicat al seu nom i les