va reclamar a l’Ajuntament de Montesa que aplicara la limitació de pas de vehicles pessats superior a 10T prevista a l’ordenança local, per evitar les constants molèsties produïdes a agricultors i veïns pel pas de camions que transporten àrid des de la polèmica pedrera  fins les obres de l’ADIF.

En juliol, l’ajuntament va informar mitjançat informe tècnic, de que no calia ficar senyals de limitació de tonatge per a la circulació de vehicles en els camins que donen accés a la pedrera Aridos Mangay, entre altres motius per que els propietaris de la pedrera  contaven amb autorització administrativa concedida per l’ex-alcalde José Albalat amb data de 23 de febrer de 2006, amb motiu de sol.licitut  realitzada per l’empresa Corporación F. Turia el mateix dia, 23 de febrer de 2006!.

Estudiats els itineraris autoritzats per l’ajuntament per a la circulació de camions que entren o ixen de la pedrera “Aridos Mangay”, MTV considera que l’autorització administrativa de 23 de febrer de 2006, deu ser anul.lada d’immediat per l’actual ajuntament, segons la situació jurídica dels camins utilitzats, tenim entès que és la següent:

– Camí de Carrampla (camí del riu): forma part de la via pecuària catalogada “Cordell de Enguera a Aielo de Malferit”.

– Camí Vell de Xàtiva (camí de Mangay): forma part de la via pecuària catalogada “Cordell de Granada a València”, és una via de gran interès rural, històric, cultural i turístic, el seu pas pel T.M. de Montesa coincideix amb el traçat de la Via Augusta i Camí de Santiago per València.

– Camí Loma de la Llomba: Via pública realment anomenada “Assegador de La Lloma”. Es tracta d’una via pecuària no catalogada, és un camí de domini públic de gran amplada, que comunica la serra amb la vall de Montesa. Està format per les referències cadastrals 46176A009090030000MM i 46176A009090070000MD.

Segons MTV, estos tres camins estan afectats integrament per la llei 3/95 de vies pecuàries que estableix que, “les vies pecuàries són béns de domini públic de les comunitats autònomes, i en conseqüència, inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 2), i correspon a les Comunitats Autònomes, exercir les potestats administratives en defensa de la integritat de les vies pecuàries, i garantir l’ús públic de les mateixes (Art. 3).

Amb l’autorització administrativa concedida per l’alcaldia de Montesa a petició de la mercantil Corporación F. Turia, el 23 de febrer de 2006 i que a la vista de la resposta donada per l’ajuntament als representats de l’associació Montesa Territori Viu en juliol de 2012, encara està vigent, des de MTV, entenen que esta administració local se esta extralimitat, per que la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, a l’article 33, sobre competències dels municipis, diu clarament:

“d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió de vivendes; parcs i jardins, desenrotllament d’espais comercials urbans, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals, excepte les pecuàries.”

De conformitat amb l’anterior, els representants de Montesa Territori Viu han reclamat que l’alcaldia de Montesa, si cal, reunint l’ajuntament en ple, verifique i decideix-ca, mitjantzant informes de secretaria, policia i tècnics municipals, si l’autorització administrativa concedida a la mercantil Corporación F. Turia el 23 de febrer de 2006, a dia de hui encara es vàlida o procedeix la seua anul.lació per evitar un cas de extralimitació de funcions i possible prevaricació. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *