MOCIÓ PER RECLAMAR MILLOR FINANCIACIÓ DE L’ESTAT

Els Pressupostos Generals de l’Estat previstos per a l‘any 2013 han suposat una reducció del 35,1% respecte a l’any anterior, però del 57,5% si considerem els de l’any 2011. Això, en termes absoluts, suposa únicament una inversió de 654 milions d’euros que es destinaran al nostre territori valencià.

Si per a l’any 2012, les inversions al País Valencià van suposar una reducció de la inversió estatal que ens van situar un 43% per baix de la mitjana estatal, amb 201 € per habitant, la previsió per a l‘any 2013 genera un greuge comparatiu realment insuportable, contemplant una inversió per habitant en el territori valencià que passarà a ser només de 127,9 €.

Cal tindre en compte que la mitjana espanyola és de 225,5 €, i que, per exemple, en els pressupostos de 2013, cada ciutadà/na de Galícia rebrà 468,3€ i els de Castilla-Leon 620,3 €.

Tenint en compte que la població valenciana representa el 10,80 % del total de l’Estat, i que el nostre PIB fou del 102.941.902 € (9,60% del tota de l’Estat), queda clar que el nostre territori queda clarament perjudicat en els comptes de l’Estat per al 2013, atès que de cap manera es corresponen les inversions amb la nostra població ni amb la nostra aportació al PIB de l’estat.

Si bé es pot entendre que les inversions s’han vist reduïdes en tot l’Estat, de cap manera es pot compartir la decisió que en el País Valencià els retalls hagen de ser molt majors que els que s’han produït en la majoria de Comunitats Autònomes, allunyant-nos així de la legítima aspiració d’aconseguir la renda per càpita mitjana existent en l’estat espanyol.

Els pressupostos Generals de l‘Estat, un any més, no aprofiten per corregir els desequilibris existents que patim els ciutadans/es valencians/es, més encara  quan el deute històric que l’Estat manté amb el Govern Valencià està calculat en 8.926 milions d’euros des de 2002.

Per tot això, proposem al Ple els següents ACORDS

1.- El Ple de l’Ajuntament de Montesa acorda la seua disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Montesa sol.licita al President del Govern Espanyol que la inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe tant a la nostra població com a la nostra aportació al PIB estatal.

3.- El Ple de l’Ajuntament de Montesa sol.licita al President del Govern Espanyol que acabe la discriminació en les inversions al territori valencià que els Pressupostos Generals de l’Estat arrosseguen des de fa anys.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Montesa sol.licita al President del Govern Espanyol un pla de retorn del deute històric que manté el Govern Espanyol amb els/les valencianes/ns.

5.- El Ple de l’Ajuntament de Montesa traslladarà el següent acord a la Presidència del Govern Espanyol. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *