De l’estudi d’aquests cinc anys es desprenen dues conclusions clares. La primera és que des de 2008 la gestió de l’ORA resulta, d’acord amb els números presentats, insostenible i clarament deficitària en els últims anys. La segona és que l’empresa ha estat deslleial amb la confiança depositada, ja que ingressà 5.000€ menys dels que devia al comptabilitzar incorrectament costos de gestió que no pertocaven.

Pel que fa a la primera qüestió cal dir que ja en 2008 la gestió començà a mostrar una balança comptable deficitària. En aquest any  es declarà un desajust de quasi 2.000€ entre els ingressos i els costos d’explotació. Si a això sumem els més de 5.000€ que es pagà de cànon fix la conseqüència és que  desapareixen de facto quasi tots els beneficis industrials que declara l’empresa. En 2009 la situació és similar: més de 2.000€ de dèficit al que cal sumar els  6.700€ de cànon fix que pagà, suma que fa també que l’empresa es quede pràcticament sense beneficis industrials.

És en 2010 quan la gestió és totalment deficitària, ja que si sumem al dèficit existent entre ingressos i costos  -6.700€- el cànon pagat -6.100€- l’empresa perd diners ja que aquests quasi 13.000€ superen en prou els beneficis empresarials que devia obtenir. En el darrer any, en 2011 la situació empitjora ja que els 6.700€ de dèficit de l’any anterior van en augment i es converteixen  en 12.000€ de diferència negativa entre ingressos i costos d’explotacions; a  això  cal afegir els quasi 5.000€ que pagà del cànon fix. Resultat: en 2011 l’empresa no sols perd tots els beneficis industrials que esperava obtenir, sinó que perd molts diners en aquesta gestió. Aquesta pèrdua es deu principalment a la important caiguda d’ingressos. Si en 2010 els ingressos foren de 163.000€, en 2011 foren de 141.000, és a dir, 22.000€ menys, la qual cosa representa quasi un 14% de caiguda.

L’únic any en que la situació és diferent és en 2007, essent en aquest any quan presenta una comptabilitat errònia que perjudica els interessos d’Algemesí. Aquesta és la segona conclusió que podem obtenir de l’estudi realitzat per MÉS ALGEMESÍ.  Aquest és l’únic any en que es declaren més ingressos que costos. Es declara un superàvit de quasi 4000€ (3966,32€) i es paguen 5120€ de cànon fix. Com que el cànon fix és superior al superàvit no procedeix cobrar la part variable del cànon. No obstant això, MÉS ALGEMESÍ ha descobert, i així ho ha posat de manifest, que l’empresa ha realitzat mal els càlculs dels costos d’explotació causant un greu perjudici per a les arques municipals. La concessionària aplicà a tot l’any l’amortització d’unes inversions que sols podien aplicar-se als dos últims quadrimestres. Això implica que el superàvit que declaraven de quasi 4.000€ era en realitat de 10.636,32€. Així doncs, descomptant al superàvit els 5120€ pagat de cànon fix, obtenim un excedent de 5.516€, el 90% del qual devia anar a parar a les arques municipals. En concret l’empresa concessionària, si hagués presentat el comptes correctes, deuria haver ingressat en concepte de cànon variable 4964€ extra, cosa que no feu. Dissortadament, com que ja han passat més de quatre anys des de que es presentaren el comptes és impossible reclamar l’abonament d’aquesta quantitat per haver prescrit, i sols un exercici d’honestedat d’aquesta pot solucionar l’error.

MÉS ALGEMESÍ entén que aquesta empresa ha actuat deshonestament i ha abusat de la confiança que es tenia depositada en ella. Pensem que aquesta deslleialtat envers l’Ajuntament deu tenir conseqüències, i molt més si aquesta empresa opta a quedar-se amb la futura gestió del servei, ja que ha demostrat que no es pot confiar en els seus gestors. Considerem, a més, que caldrà revisar per què no s’ha detectat aquest frau abans i prendre les mesures correctores adequades.

Per un altra banda, i després d’analitzar els costos que l’empresa declara i de constatar una espectacular caiguda en els ingressos en el darrer any, entenem que la proposta de gestió conjunta del pàrquing i de l’ORA és totalment inviable tant per a l’empresa com a per a l’Ajuntament. Si la gestió de l’ORA és des de fa anys deficitària, la de l’ORA i el pàrquing ho serà molt més si es vol donar un servei de qualitat. En l’actual conjuntura serà impossible obtenir uns ingressos superiors als 236.000€ que li costarà a l’Ajuntament aquest serveis, ja que en l’actualitat no falten places d’aparcament en el centre del poble i els cotxes utilitzaran un servei o l’altre. MÉS ALGEMESÍ fa una crida a la cordura a aquest equip de govern i demana que ara, que encara estem a temps, es paralitze l’actual concurs de concessió del servei ja que adjudicar el servei en aquestes condicions és un suïcidi econòmic. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *