Ara ja fa prop d’un any (el 29 de febrer de 2012) el ple de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els grups municipals, aprovava la moció presentada pel grup Socialista manifestant que l’Ajuntament de l’Alcúdia no renúncia a la reivindicació de l’execució per part de la Generalitat de les obres necessàries per a traure fora de les poblacions de la comarca el traçat de la CV-50 i exigint a la Generalitat la presentació d’un compromisos creïbles per a l’execució d’eixa actuació.

El motiu que provocà eixa moció foren les declaracions fetes a la premsa (Levante EMV – edició Ribera de 12 de febrer de 2012), pel director general d’Obres Públiques (sr. Domine) informant que el Consell havia renunciat a la nova CV-50 (en el nou Pla d’Infrastructures que s’afirma que està preparant la Generalitat), i que l’obra no s’iniciarà fins almenys l’any 2020.

La premsa del dia 26 recull les declaracions fetes el dia 25 de febre per la Consellera d’Infrastructures a Carlet (sra. Bonig) descartant totalment l’execució d’eixa obra desprès de prop de 20 anys de promeses incomplides.

Com s’ha recordat amb motiu de les mocions i acords anteriors que ha pres l’Ajuntament de l’Alcúdia, ja el II Pla de Carreteres, aprovat pel govern valencià del PSPV l’any 1995, contemplava eixa obra i la deixà projectada, i desprès de un seguit incomptable de promeses al llarg de tots estos anys, ens trobem hui amb la veritat.

La situació és trista, no sols per l’evidència de la mentida continuada en la que les responsables polítics de la Generalitat ens han mantingut als veïns dels pobles de la comarca afectats, amb especial incidència a l’Alcúdia, sinó perquè deixa “sine die”, sense solució el problema.

En el cas de l’Alcúdia, sols la previsió del seu Ajuntament, que conscient des de fa anys que la Generalitat no anava a complir amb les seues promeses, va decidir destinar l’any 2010 la pràctica totalitat de la quantitat que corresponia a l’Alcúdia en l’anomenat “Pla Confiança” a fer dos obres (rodona en la Ronda Nord i Circumval·lació o Ronda Est) destinades a facilitar el “traure” fora del casc urbà l’enorme trànsit que circulava tots els dies per la travessia de la carretera autonòmica.

Com s’ha dit en ocasions anteriors l’Ajuntament de l’Alcúdia no pot ni va a renunciar a la seua reivindicació (compartida per la resta de pobles de la comarca afectats) perquè la Generalitat execute finalment la nova CV-50, donat que les molèsties i entrebancs que eixa situació ens genera, encara que atenuades per les actuacions públiques comentades, continuen. Ja fa uns anys que el Mapa Estratègic de Soroll de la CV-50, elaborat per la mateixa Generalitat, reconegué que l’excés de soroll provocat pel trànsit que circula habitualment per la carretera al seu pas pels nuclis urbans de Carlet i l’Alcúdia provocava que en llocs concrets on s’arriben a superar emissions de só superiors als 75 decibels, afirmant-se que “la localidad queda fuertemente afectada por los niveles acústicos existentes debido a que la vía circula por el centro del caso urbano”.

Està és, com es deia en la moció anterior “la història d’un gran fracàs i d’una enorme mentida”, que cal unir a moltes promeses i compromisos incomplits del govern del PP, davant la qual els ciutadans i Administracions implicades han de manifestar la seua posició i disgust.

Es proposen al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, els següents acords:

PRIMER.- Reiterar la manifestació sobre que l’Ajuntament de l’Alcúdia no renúncia a la reivindicació de l’execució per part de la Generalitat de les obres necessàries per a traure fora de les poblacions de la comarca el traçat de la CV-50.

SEGON.- Exigir novament a la Generalitat la presentació d’un compromisos creïbles per a l’execució d’eixa actuació.

TERCER.- Comunicar aquest acord als ajuntaments dels municipis de la comarca de la Ribera afectats per la no execució de l’obra (Real, Montroi, Alfarb, Llombai, Catadau, Carlet i l’Alcúdia), als efectes que, si ho consideren oportú, prenguen acord en sentit semblant.

QUART.- Notificar aquest acord a la Presidència de la Generalitat i a la Conselleria d’Infrastructures i Transports.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *