També volem manifestar que no compartim la pretensió de la completa execució del cànon durant tot el termini que contempla la pròrroga.

Al parer d’EU l’empresa Brakesport solament està intentant guanyar temps per tal d’eixir d’aquesta situació reforçats.

Pels motius abans exposats proposem la cancel·lació de Justificacions ja que pensem que des del 21 de novembre de 2012 l’empresa ha tingut temps suficient per fer les aportacions i justificacions pertinents.

Proposem a més que l’Ajuntament d’Ontinyent assumisca la prestació del servei directament fins l’elaboració d’un nou plec de condicions, donat el cas que alguna empresa s’hi trobe interessada. A més demanem que per part dels serveis jurídics s’encete un expedient que tinga com a finalitat el cobrament del deute de més de 300.000€ que Brakesport deu a l’Ajuntament d’Ontinyent. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *