La Summer School 2013, organitzada per l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) de la Universitat Jaume I i copatrocinada per l’Associació Espanyola de Reconeixement de Formes i Anàlisis d’Imatges (AERFAI), reuneix del 24 al 28 de juny de 2013 investigadors capdavanters en els seus respectius àmbits que presenten les seues recerques en sessions pràctiques amb demostracions i/o programari específic perquè els participants tinguen una millor compressió de la teoria. A més, també s’organitzen sessions informals de pòsters perquè l’estudiantat presente les seues recerques en curs i interactue amb els seus col·legues científics.

Els diversos enfocaments i paradigmes de l’aprenentatge automàtic permeten implementar sistemes automàtics de classificació i predicció amb la finalitat de servir d’eines de suport en la presa de decisions en multitud d’àrees d’aplicació com per exemple els motors de cerca, diagnòstics mèdics, detecció del frau en l’ús de targetes de crèdit, classificació de seqüències d’ADN o el reconeixement de la parla i el llenguatge escrit.

Els temes tractats al llarg de les vuit sessions en què està dividida la Summer School van des d’aspectes purament teòrics que constitueixen la base per a qualsevol aplicació real fins a altres qüestions amb una perspectiva molt més pràctica. El primer grup engloba la teoria de l’aprenentatge, els mètodes kernel per a reconeixement de patrons i l’aprenentatge per transferència, mentre que temes com la combinació de classificadors, els espais de dissimilitud o l’anàlisi de corbes ROC són exemples dels temes que s’integrarien en el segon grup.

Més informació: http://www.init.uji.es/school2013/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *