El recobriment d’aquests implants amb un nou material biodegradable desenvolupat per investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat del País Basc i l’empresa Ilerimplant permetrà realitzar implants en persones amb dèficit ossi, a més d’augmentar la taxa d’èxit general dels implants gràcies a una major biocompatibilitat dels mateixos i reduir el temps d’osteointegració, és a dir, d’integració en l’os.

Si fins ara la radícula de titani que substitueix l’arrel de la dent trigava a ancorar a l’os maxil·lar un mínim de dos mesos, el prototip desenvolupat permetrà reduir aquests temps, de manera que es pugue col·locar abans al pacient la corona ceràmica, que substitueix a la part visible de la dent, i d’aquesta manera recuperar abans la seva vida normal. Julio José Suay, coordinador del grup de recerca de Polímers i Materials Avançats de l’UJI, explica que «es tracta de cobrir l’implant amb un recobriment biodegradable que, en posar-se en contacte amb l’os, es desfà i en aquesta degradació aconsegueix alliberar compostos de silici i altres molècules bioactives que indueixen la generació de l’os».

Es tracta d’una línia d’investigació totalment innovadora respecte als sistemes utilitzats fins ara, consistents a incrementar la rugositat dels implants per facilitar la seva integració en l’os. En aquest sentit, Suay destaca que Soldent és un projecte col·laboratiu entre universitat i empresa desenvolupat en el marc de la convocatòria “Innpacto” del Ministeri d’Economia i Competitivitat. «El que es busca és aconseguir un nivell d’innovació elevat afavorint que centres d’investigació i empreses treballem colze a colze. A partir de les necessitats que les empreses detecten, en aquest cas per part dels pacients, es redireccionen les investigacions i així s’aconsegueixen innovacions disruptives, que no estan en els mercats i que obren noves possibilitats de negoci «, indica.

En el cas del projecte Soldent, investigadors de la Jaume I i de la Universitat del País Basc estan treballant conjuntament amb l’empresa Ilerimplant SL en el desenvolupament d’aquest prototip competitiu. Després de realitzar les proves in vitro, amb cultius cel·lulars, dels diferents biomaterials elaborats, es va procedir a l’avaluació en viu amb animals, fins a aconseguir el prototip que presentava millors resultats. En una nova fase, Suay explica que es procedirà a realitzar l’avaluació clínica, de manera que s’obtindrà el producte sanitari comercialitzable en el termini de dos o tres anys.

La investigació busca afavorir la taxa d’èxit en els implants dentals, especialment en aquelles persones que puguen tenir deficiències en el seu maxil·lar. En aquest sentit, cal assenyalar que la no reposició d’una dent perduda implica una sèrie de problemes biomecànics, com el canvi de la línia de mossegada, el desordenament de les dents i la creació de buits entre ells, que finalment pot conduir a malalties periodontals com gingivitis i periodontitis que deterioren els mecanismes de subjecció de les dents i ocasionen la nova pèrdua de més dents. En això resideix la importància de reposar les peces dentals, a més de la recuperació total de les funcions masticatòries i de la normalitat en les relacions socials.

Les pròtesis dentals que substitueixen les dents naturals estan compostes per una pròtesi radicular de titani, que substitueix l’arrel de la dent i que ha ancorar a l’os maxil·lar, i la corona ceràmica, que substitueix la part visible de la dent. La pròtesi radicular ha d’ancorar l’os prou abans de poder aplicar càrrega mecànica sobre ella, el que implica que fins a la data en un període mínim de vuit setmanes no es pot incorporar la corona. El recobriment obtingut pels investigadors via sol-gel permet accelerar el període d’ancoratge, de manera que la corona pot col·locar-se abans, evitant a més el risc d’infeccions durant aquest temps.

Fuente: Universitat Jaume I de Castelló (UJI). 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *