Estes esmenes, pretenien, bàsicament, modificar una sèrie de partides pressupostàries per a augmentar-ne altres que al nostre enteniment, requerien major quantitat econòmica que l’assignada. Per exemple:

– Incrementar la partida destinada a la reparació, manteniment i conservació d’edificis d’ensenyança ja que respecte a 2012 anava a retallar-se un 53%.

– Augmentar la partida relacionada amb les subvencions esportives ja que anava a patir un retall del 87% a més de modificar altres distribucions per a que hi haguera un tractament sense desavantatges entre uns clubs i altres.

– Dotar de major quantitat econòmica la partida social d’ajudes individuals ja que la xifra en 2013 anava a ser la mateixa que en 2012, tot i que desgraciadament, actualment hi ha major necessitat.

Després del debat i del vot en contra del PP, el portaveu del grup popular va proposar retirar-les de la taula per a ser tractades en una comissió posterior. La comissió ja s’ha celebrat però no han sigut incloses en l’orde del dia, com calia esperar.

Com Gent de Canals (GdC) entenem que és un tema de vital importància per a certes famílies canalines que francament ho passen fatal per a poder arribar a fi de mes, hem reconvertit una d’estes esmenes en proposta i s’ha presentat avui en el Registre de l’Ajuntament de Canals, amb l’objectiu de poder-se tractar este mateix dijous.

La finalitat de la proposta és modificar la partida destinada a Accions Socials i Ajudes individuals, incrementant-la respecte a l’exercici passat i poder donar resposta així als ciutadans i les ciutadanes que dia a dia s’acosten als Serveis Municipals de Benestar Social.

Si la situació global i local és pitjor en 2013 que en 2012, com anem a destinar la mateixa quantitat enguany que l’any passat? 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *