Cap de les peticions realitzades en les sessions anteriors al plenari van ser escoltades; més bé el contrari. Finalment, després de més de 2 hores de debat, la proposta del PP va ser aprovada tan sols pels vots dels regidors del seu grup. Els altres 4 grups vam votar en contra.

Gent de Canals (GdC) vam aportar al plenari 5 esmenes parcials amb les quals preteníem que algunes de les partides més exageradament injustes foren modificades per a bé del poble i de la societat canalina. Cap d’elles era novedosa, ja que també ho havíem sol·licitat en les comissions informatives. El propi portaveu del PP, Emilio López, després de reconéixer el treball realitzat per part de Gent de Canals (GdC), va manifestar sense cap tipus de rubor que el projecte de Pressupost competia a l’alcalde, i per tant, anaven a aprovar-lo.

Alguns dels apunts que el portaveu de Gent de Canals (GdC), Ricardo Requena, va comentar durant el debat foren:

– La reducció del pressupost en pocs anys de 12 a 8 milions d’euros.

– Una crítica a la falta d’actualització del padró de guals que comporta un minva en els ingressos.

– Una crítica a la pujada de serveis esportius aprovada, a la fi del passat any, amb els únics vots del PP i que ha estat un dels factors determinants de la disminució de la pràctica esportiva i, en paral·lel, dels ingressos municipals per aquest concepte.

– Una crítica a la inoperància de l’equip de govern al no tramitar les denúncies per infraccions de l’Ordenança de Circulació durant gairebé un any.

– Que el gasto en personal continua menjant-se el 47% del pressupost, un percentatge elevadíssim, pel que cal rendabilitzar els recursos humans respectant els drets laborals ja que les tisores de Rajoy (PP) ja han tallat i molt.

– No estar d’acord amb la partida de despeses referida als Edificis d’ensenyament: reparació, manteniment i conservació, que l’han retallat en un 53%, dotant-la únicament amb 8.000 euros.

– No estar d’acord amb la retallada del 87% que sofreixen les Subvencions a entitats esportives que passen de 30.000 a 4.000 euros.

– No estar d’acord amb la discriminació econòmica existent entre els dos clubs de futbol de la localitat.

– La gran discrepància amb la retallada del 74% a les Subvencions a associacions culturals.

– Desacord amb que no s’incrementen les ajudes individuals, en Benestar Social, ja que si mal era el moment en 2012, més roin es presenta per al 2013, per això no entenem que no augmente esta partida.

– Etc.

Així és com Gent de Canals (GdC) presentem 5 esmenes, el resum de les quals podria ser:

1r. Incrementar la Partida 34  320  212.00 Edificis Ensenyança. Reparació, manteniment i conservació. En el pressupost de 2013 es retalla un 53€. Entenem que amb les necessitats que les diferents escoles de Canals presenten constantment, no podem obviar este apartat tan necessari per als nostres alumnes.

2n. Incrementar la Partida 35  341  489.00 Subvencions entitats esportives. En el pressupost de 2013 es retalla un 87€. GdC pensem que és una mesura desproporcionada que qualsevol pot apreciar de seguida.

3r. Que es modifique la distribució de la Partida 35  341  489.01 Esports. Annex subvencions nominatives seguint les afirmacions que el propi regidor delegat de l’àrea d’esports va manifestar en el darrer plenari de 12 de juliol de 2012, “els dos equips (UD Canals i Canalense) són del poble i tindran el mateix tractament en les subvencions d’esports”. El primer rebrà 24.000€ i l’altre 0€.

4t. Incrementar la Partida 36  231  480.00 Acció social. Ajudes individuals. En el pressupost de 2013 es manté la mateixa quantitat que en 2012, però la realitat ens apunta que hi ha més famílies que acudeixen a demanar ajuda per a poder sobreviure dignament dia a dia.

5é. Que s’amortitze de la Plantilla de Personal la plaça d’Inspector de Policia, actualment vacant. L’ajuntament ha anat, poc a poc, amortitzant places de personal que estaven vacants excepte esta de la policia que sembla mantenir-se per altres raons. Segons el D.19/2003, per a Canals, caldria 1 Inspector i no 2, per tant, esta segona plaça, fora del pressupost.

Les CINC ESMENES foren votades en contra pel PP i a favor per la resta de grups, tot i que EU es va abstenir en dos d’elles. Es va proposar per part de l’Equip de Govern que les ESMENES passaren a una futura COMISSIÓ per veure la viabilitat de les mateixes. 

Fdo.: Gent de Canals (GdC).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *