Com diu el Pla General de Comptabilitat Pública, els comptes deurien subministrar informació útil per a poder prendre decisions econòmiques, i també deurien ser el mitjà per a rendir comptes de l’Ajuntament, i no ha sigut així. Els comptes de l’Ajuntament no han sigut redactats en claredat i no mostraven una imatge fidel de la situació financera ni de la execució dels pressupostos des de fa anys.

El total de deute reconegut a 20 de novembre de 2015 es entre capital i interessos de 5.446.700,46 €. L’auditoria ha aflorat un total de 1.143.000 € pendent de pagament que cal sumar als 5,5 milions i un total per ingressar en pendent de cobro inferior al que apareix a pressupostos (per exemple, sols en quotes urbanístiques uns 400.000 euros menys). Una altra operació necessària per deixar la comptabilitat clara es aplicar 1.460.000 euros al pressupost. Despesa pagada però no aplicada des d’abans de 2012.

“Durant aquests mesos treballant per deixar els comptes clars, no sols ens portàvem sorpreses per les quanties sinó mal humors per veure l’opinió que de l’Ajuntament de la Pobla Llarga tenen en molts llocs” comenta el Tinent d’Alcalde i Portaveu de l’Equip de Govern de la Pobla Llarga.

L’Ajuntament ja ha iniciat el pagament de molt d’aquest deute. De forma fraccionada des del 20 de novembre de 2015 fins a juny de 2016 es pagaran 70.000 euros per multes i sancions i una de les sentències de 79.000 euros ja se està pagant també de forma fraccionada.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *