En primer lloc, volem denunciar públicament la situació ignominiosa en la qual s’encontra la construcció del Col•legi Públic “El Bracal”. Aquest col•legi de titularitat pública s’encontra en roines, a causa de que a l’any 2008, en una inspecció sobre les canonades del centre es va detectar que en tal edifici destinat a l’ensenyança primària es patia aluminosi.

Amb motiu d’aquest descobriment desafortunat i gens desitjable , com a mesura preventiva es va traslladar l’activitat docent a una altra zona de la població. Per a que el curs no s’ajornarà més del degut s’utilitzà la formula dels Barracons per tal de solucionar aquest problema, això si de forma provisional, transitòria i excepcional. De forma immediata es decidí reconstruir l’antiga escola sota el seu antic solar. L’obra es va adjudicar l’any 2010 per part de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Muro va concedir la llicencia d’obres un any després. Davant açò el diputat , Lluis Torró d’Esquerra Unida, va plantejar davant les corts valencianes tres preguntes que feien referència a aquest assumpte :

1- Quantes revisions es van fer al CP Bracal abans de que es detectarà el problema d’aluminosi?

2- Disposa la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació d’informes periòdics sobre l’estat dels centres educatius? Amb quina periodicitat es fan, quins tècnics el realitzen i quin departament s’encarrega d’aquesta empresa?

3- Perquè, malgrat que el projecte d’obra va ser aprovat el 2009, no es va adjudicar fins la primavera del 2011?

Francesc Valls va declarar el següent. “Davant aquestes preguntes que mostren ben clar l’ incompetència de les respectives autoritats en aquest tema ,es vol denunciar des de EU , primerament el model educatiu preconitzat per el govern conservador del Generalitat Valenciana, ja que aquest model afavoreix l’educació privada a través de la degradació de la qualitat de l’educació publica i dificulta que ciudatans de menys ingressos puguen gosar d’una ensenyança  pública, gratuïta i de qualitat, especialment en aquest temps de penúria econòmica. També denunciem la lenta actuació per part del govern local, a l’hora d’agilitar els tràmits per tal de solucionar aquesta situació, i evitar el més aviat possible que els alumnes tinguen que rebre la seva ensenyança en instal•lacions precàries, com son els barracons. Per part d’EU es defensa una educació pública i gratuïta”. A més cal recordar a senglars autoritats polítiques implicades en aquesta situació, els articles 27 / 4, 27 / 5 i 27/ 8 de la constitució espanyola :

27/ 4. La ensenyança bàsica es gratuïta y obligatòria.

27/5. Els poders públics garanteixen  el dret a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyança amb la participació de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

27/8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per a garantir el compliment de la llei.

A més de tot açò, es vol denunciar una situació de discriminació política, ja que mentre totes les formacions polítiques elegides per sufragi universal a Muro en els passats comicis gaudeixen d’un despatx al propi ajuntament de Muro, a EU se la relega a la Casa de Ferro segons paraules de l’Alcalde de Muro. El portaveu d’EUPV, Francesc Valls” Aquesta decisió comporta una discriminació i viola la igualtat de oportunitats entre les diverses formacions polítiques, ja que el grup socialista gaudeix del seu despatx a l’ajuntament, mentre que com ja hem afirmat, a EU se la aparta del edifici central de la vida pública i política, obtenint ambdues formacions els mateixos concejals”.

Aquests dos temes de moment no ha segut objecte de debat. En el cas del CP El Bracal, la actuació de l’ajuntament ha de ser immediata, a causa de l’ importància d’aquest tema, a més de contestar de forma detallada a les preguntes formulades per el nostre company Lluis Torró.  Pel que fa a l’altre tema, exigim un rectificació immediata i l’assignació d’un despatx a la nostra organització política per a poder exercir el nostre treball com agrupació dintre de les institucions amb plenes garanties , ja que hem segut elegits per un percentatge de la població per a treballar per al be del poble, i per això necessitem unes condicions laborals acceptables .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *