El programa nacional Consolider que pretenia ser un revulsiu per aconseguir un gran avanç en la recerca de qualitat, també ha servit per reforçar la cooperació entre els equips de recerca en aquest camp, la formació del personal investigador i el foment de les activitats de difusió.

L’objectiu general del projecte HOPE era la recerca i realització de dispositius per a energia lliure de carboni que empren nanoestructures i semiconductors orgànics, amb especial atenció a les cèl·lules solars orgàniques i nanoestructurades, dispositius LED orgànics i uns altres de fotònica i electrònica orgànica. El seu desenvolupament ha permès constituir a Espanya una comunitat científica robusta en el camp dels materials i dispositius de baix cost per a energies renovables amb un gran nombre de publicacions conjuntes.

Un de les dades més destacables sobre el progrés dels grups de recerca ha estat l’augment de publicacions d’alt impacte. Aquestes publicacions, que inclouen revistes d’alt nivell com Advanced Materials, Nature Communications, ACS Nano, Energy and Environmental Sciencie, són un marcador internacional dels treballs científics de major qualitat en aquest àmbit de recerca. El fet de poder realitzar un abundant nombre d’aquest tipus de contribucions indica que els investigadors i investigadores es troben en un nivell competitiu molt alt dins del seu camp de recerca.

L’avanç en l’eficiència dels dispositius és una altra mostra del progrés de les recerques realitzades per aquests equips d’investigació, així com l’augment de l’impacte de les publicacions quantificat mitjançant les cites que reben per nombre d’articles, l’anomenat índex h, que en el cas de l’investigador principal del grup de l’UJI i coordinador del projecte, Juan Bisquert, s’ha situat en 49, amb més de 4000 cites entre els anys 2011 i 2012. La web del projecto http:www.consoliderhope.uji.es ha estat una de les més visitades i s’ha convertit en un poderós instrument de distribució d’informació que ha servit com a element d’integració de la comunitat investigadora.

Consolider HOPE va concebre una estratègia integrada que reunia un gran equip multidisciplinari de científics i tecnòlegs experts en diverses àrees de nanomaterials, molècules i dispositius per realitzar tota la cadena de la recerca des de la síntesi de materials a la formació de dispositius. Han participat tretze grups de recerca, amb més d’un centenar d’investigadors i investigadores, entre ells el Grup de Dispositius Fotovoltáicos i Optoelectrònics de la Universitat Jaume I de Castelló, dirigit pel professor Juan Bisquert i integrat per 23 investigadors i investigadores de la universitat pública de Castelló.

El programa Consolider es va constituir en 2005 com una acció estratègica per a la ciència espanyola, dirigida a finançar actuacions d’activitats científiques que promoguessin un avanç significatiu en l’activitat científica. El programa va oferir un finançament estratègic durant 5 anys d’aproximadament un milió d’euros anual a equips de recerca espanyols de màxim nivell de qualitat i reconeixement internacional, per elevar al màxim el seu potencial investigador i afavorir la interconnexió entre els grups més dinàmics del sistema de R+D. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *