Aquests àrbitres tindran coneixement en els seus respectiu àmbits territorials, i en tots els àmbits funcionals, de les impugnacions en matèries electorals a les que se fa referencia en el Estatut dels Treballadors i per tant deuran actuar com a mediadors de sorgir aquest tipus de conflictes.

El nomenament ha tingut lloc després del procediment d’extinció del anterior període d’arbitratge que va començar a 2010 i va terminar a abril d’aquest any. El nous arbitres tindran una vigència de 5 anys i exerciran les seues funcions fins l’any 2020 segons regula la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Santiago García Campá és professor contractat doctor en el Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. En 2006, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana va premiar la seua tesi doctoral «El tratamiento del voluntariado en el Derecho español». Imparteix docència en el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de l’UJI i compta amb una dilatada experiència docent i investigadora, així com un gran nombre de produccions científiques en les quals ha tractat diversos temes com la perspectiva de gènere davant el dret, el voluntariat, els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, o el còmput de les jornades per determinar el nombre de representats a triar en els comités d’empresa. És membre del Grup d’Investigació Dret i Gènere, dirigit per la professora Asunción Ventura, coordinador adjunt del Màster Universitari en Igualtat i Gènere de l’UJI i secretari de la Fundació Isonomia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *