L’Ajuntament d’Alcoi acaba de tancar les dades relatives al consum, ús i explotació d’aigua de l’any 2011. Com evidencien les dades de la Regidoria de Medi Ambient, el consum ciutadà i empresarial d’aigua a Alcoi ha descendit el 18,34%, passant de 52.440 m3 el 2003 a 42.820 m3 el 2011. “La baixada del nombre d’empreses tèxtils dels ram de l’aigua, la crisi del sector de la construcció i els descens del consum de les famílies són alguns fets que evidencien aquest descens”, segons indica el Regidor de Medi Ambient Jordi Tormo.

 

El consum municipal d’aigua també ha descendit durant els últims anys. Es tracta del volum d’aigua utilitzat per al rec de parc i jardins, neteja i manteniment d’edificis. Tot i que la sèrie mostra alguns alts i baixos, cal destacar que entre 2009 i 2011 aquest descens s’ha situat en el 27,45%, passant de 378.572 m3 a 274.621 m3 com es mostra al següent quadre.

 

A més, cal destacar que la millora del rendiment de la xarxa ha permés motivar també aquest descens del consum d’aigua. En concret, el 2011 registra la millor estadística de tota la sèrie disponible amb el 72,95% de rendiment. Aquest any, el volum captat dels pous per al seu ús s’ha situat en 5.108.812 m3 dels que finalment s’han consumit 3.726.933 m3.

 

Aquesta evolució positiva del rendiment a la xarxa es deu principalment a dos motius. Per una banda, a l’aplicació del Pla estratègic per a la gestió eficient de l’aigua, iniciativa que va suposar la revisió de 523 Km de canonades, la substitució de 22, la reparació de 127 fugues i la instal·lació i substitució de 26.738 comptadors entre 2004 i 2007 i, per altra banda, al descens del volum d’aigua extreta dels aqüífers.

Actualment, el municipi d’Alcoi disposa de 35.270 comptadors particulars, 298 comptadors municipals i 80 comptadors d’aigua contra incendis. Segons Jordi Tormo, “entre les principals actuacions realitzades per a la millora de la xarxa durant l’any 2011 és necessari destacar la revisió de 13.853 metres de conduccions i d’11.000 metres de galeries, la reparació de 59 avaries i la substitució de 195 metres de canonades d’aigua”.

El volum d’aigua extreta dels pous també ha baixat destacadament durant els últims anys. Com es pot observar en el següent gràfic, ha passat de 6.003.320 m3 el 2004 a 5.108.812 m3 el 2011, és a dir, s’han reduït les extraccions el 14,90%.

 

Aquest descens en el volum d’aigua extreta dels pous ha permés que els aqüífers del nostre terme municipal es situen en el millor estat dels últims anys i amb un borsa d’aigua que assegura el seu manteniment. El següent quadre mostra el nivell estàtic al qual es troba l’aigua des de la superfície, és a dir, la distancia entre el punt d’extracció i l’aigua de l’aqüífer. Com es pot observar, en tots els aqüífers aquesta distancia és durant els últims dos anys la menor de tota la sèrie, el que vol dir que els aqüífers estan més plens que mai.

 

Com s’ha indicat dalt, durant l’any 2011 es van extraure 5.108.812 m3 d’aigua dels aqüífers. La distribució segons els punts d’extracció és la següent:

• Molinar (1 i 2): 2.927.466 m3.

• Cint: 88.891 m3.

• Barxell: 1.331.308 m3.

• Xorrador: 761.147 m3.

L’aqüífer del què major volum d’aigua es capta és el Molinar, seguit del Barxell i del Cint. A més, cal destacar el punt d’aigua del Xorrador d’on broten 761.147 m3 d’aigua anuals.

Dia Mundial de l’Aigua

La Conferència dels Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992) va tindre com a objecte l’aprovació de la Declaració de Rio. És tracta d’una iniciativa que segons la pròpia Declaració de Rio té com a finalitat “arribar a acords internacionals en què és respecten els interessos de tots i és protegisca la integritat del sistema ambiental i de desenvolupament mundial”. Per això, és va proposar l’establiment d’una nova dinàmica a partir de la constitució de noves línies de cooperació entre els estats i els ciutadans.

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua, enguany amb el lema L’aigua i la seguretat alimentària. Es tracta d’una iniciativa proposada a la Conferència de Rio ara fa 20 anys i que va ser aprovada per les Nacions Unides el 1992.

Segons el Regidor de Medi Ambient, “amb aquest Dia és pretén fomentar la conservació dels recursos hídrics a partir de la difusió de les recomanacions establides per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament en el marc de l’Agenda XXI, iniciativa aplicada a l’escala municipal a través de l’Agenda 21 Local i que a l’Ajuntament d’Alcoi estem recuperant amb la posada en marxa, entre altres, del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient”.

Materials per als centres educatius

En el marc de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, la Regidoria de Medi Ambient posarà en marxa una campanya de sensibilització en els centres educatius de Primària. Segons Jordi Tormo, “amb aquesta iniciativa volem traslladar a les xiquetes i xiquets l’importància de realitzar un ús sostenible dels recursos hídrics. Per a això, anem a disposar als centres de material educatiu (unitats didàctiques, pòsters, etc.) que podran utilitzar per a treballar a l’aula amb l’alumnat”.

En concret, la Regidoria de Medi Ambient remetrà als centres educatius interessats les unitats didàctiques L’aigua, recurs de vida, L’aigua, un cicle i molts usos i L’aigua i la seua protecció, editades en col·laboració amb Aqualia, així com pòsters sobre els amfibis tradicionals dels nostres rius.

Aquesta iniciativa està realitzant-se de forma coordinada amb la Regidoria d’Educació. Per a Manolo Gomicia, Regidor d’Educació, “és necessari promoure entre els més joves el valor del respecte a la natura, sobre tot a l’aigua. Això ens permetrà garantir els usos sostenibles dels recursos per part de les futures generacions”. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *