A principis de novembre, la regidoria d'Urbanisme començà uns treballs que es perllongaran al llarg d'este mes. La previsió és que estiguen finalitzats a principis del pròxim any, segons ha explicat el regidor delegat de l'àrea, Juan Vicente Armengot.

La finalització de les obres del sector, que van a bon ritme, permetrà a la ciutat comptar amb una zona per a la instal·lació de noves indústries amb les condicions urbanístiques adequades, ha indicat l'edil.

Les tasques que s'estan duent a terme se centren en la reparació de desperfectes en el paviment i altres defectes d'obra que va deixar l'anterior agent urbanitzador.

Davant l'incompliment per part d'este de les seues obligacions, el consistori es va vore obligat el 2014 a resoldre l'adjudicació del programa urbanístic a la mercantil Exagom Verd, que va perdre la seua condició de gestor de l'obra. En aquell moment es va al·legar que no s'hagueren finalitzat les obres d'urbanització, així com incompliment dels terminis i caducitat a més de la desatenció a requeriments municipals i declaració d'insolvència provisional.

L'ajuntament va decidir confiscar i executar l'aval dipositat per l'empresa. Posteriorment, es va realitzar un projecte urbanístic modificat del sector per a la seua adaptació al nou pla parcial i a la nova reparcel·lació a fi de dotar de servicis urbanístics a les noves parcel·les ressituades.

Al maig de 2014 es va decidir assumir la gestió directa d'unes obres, el cost de les quals se sufragaran amb l'aval confiscat i que ascendixen a 182.236,81 euros.

L'actuació també contempla la reparació d'aquells desperfectes i deterioracions que han anat produint-se per no haver sigut degudament conservada la urbanització per l'anterior agent urbanitzador.

Àmplia zona industrial i comercial

El sector SUP PRM3-C compta amb una superfície total de 81.568 metres quadrats i es dividix en dues zones, una de sòl terciari comercial i l'altra comercial. La primera es troba ja ocupada per algunes grans superfícies comercials, mentre que la segona està pràcticament desocupada encara que ja s'està tramitant alguna llicència de construcció.

Bisbal Paelles Monumentals te ha ofrecido esta noticia

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *