En un entorn de reducció del crèdit, les Inversions Crediticies es van situar en 730 milions d'euros, la qual cosa ha suposat un 6% d'increment pel que fa a l'exercici anterior.

El Marge Brut es va situar en finalitzar l'exercici en 43 milions d'euros, amb un increment del 22%.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 15 milions d'euros, situa la cobertura total de la Morositat, explicant els immobles adjudicats en un 74%, amb un ràtio de mora del 10,14% (considerablement inferior a la mitjana del sector financer, que en les últimes dades publicades al novembre estava en el 12,82%).

Dins de l'apartat de dades numèriques també és de destacar que fruit de la seua contínua gestió d'ajustos en despeses i millora de la competitivitat, Caixa Popular ha aconseguit que el Ràtio d'Eficiència estiga al 31 de desembre en el 48%.

El nombre de Clients també s'ha incrementat. L'entitat financera va tancar 2014 amb més de 155.000 clients, fet que suposa un creixement de més de 15.000 nous clients respecte a l'exercici anterior.

L'entitat ha continuat amb el seu pla d'expansió. Mentre les altres entitats tanquen punts de venda, Caixa Popular ha obert quatre oficines, comptant amb la que va a obrir a principi del mes de març, en el centre històric de València, concretament en la C/Guillen de Castro, que serà la seua oficina número 64. Destacar en aquest apartat, que en el mes de desembre Caixa Popular va obrir a Alcoi la seua primera oficina en la província d'Alacant.

El Pla Estratègic de l'Entitat segueix fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, diferenciada i més social i continuar sent una entitat netament valenciana. Enguany Caixa Popular ha generat 19 llocs nous de treball, aconseguint una plantilla de 302 persones, on el 85% de la mateixa són Socis de Treball de l'entitat, és a dir propietaris de la mateixa.

Caixa Popular segueix oferint en totes les seues oficines l'horari presencial més ampli del mercat ja que obri totes les oficines en horari de matí i vesprada.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *